Zorientowana na autentyczny kontakt z Odbiorcą, świadoma Siebie i interakcji, które skutecznie inicjuje. Prezentuje duży poziom kompetencji twardych i miękkich, które bardzo naturalnie umożliwiają budować twórczą interakcję z Grupą. Aktywnie słucha, dzięki czemu, umiejętnie stymuluje proces rozwojowy, co powoduje jego duży poziom spersonalizowania względem Odbiorcy. Uprzejma, przygotowana do zajęć, dynamiczna, świadomie zarządzająca sobą w czasie, co przekładało się na wysoką efektywność zajęć.
Magdalena Żmijewska – osobiście polecam współpracę, wszystkim tym, którzy szukają optymalnej Drogi Samorozwoju. Powyższe, jest sumą doświadczeń samorozwojowych, w ramach VIII edycji Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego.