Magda pracowała z moim nastoletnim synem podczas kilku sesji coachingowych. Praca, metody, narzędzia i tempo były dostosowane do możliwości młodego człowieka. Mój syn odkrył kilka ważnych inspiracji, które niewątpliwe go wzbogaciły i rozwinęły. Polecam Magdę jako profesjonalnego coacha wszystkim rodzicom, którym zależy na dobrym przygotowaniu ich dzieci do wejścia w dorosłe życie.