Niniejszym zaświadcza się, iż Pani Magdalena Żmijewska, prowadząca działalność pod nazwą „Strefa Rozwoju”, współpracuje ze Spółką Inchcape Motor Polska, z siedzibą w Warszawie 01-424, przy a1. Prymasa Tysiąclecia 64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215843, (REGON: 015790996, NIP: 526-27-82-779) od 2016 roku.
W okresie dwuletniej współpracy, Pani Magdalena przeprowadziła z sukcesem kilka procesów coachingowych w zakresie szeroko rozumianego rozwoju managerskiego dla Pracowników spółki Inchcape Motor Polska. Aktywnie wspierała rownież projekty dotyczące rozwoju karier dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.
Szczególnie ważny projekt Pani Magdalena przeprowadziła w 2017 roku w naszym nowo powstałym dealerstwie w Poznaniu, podczas którego szereg bardzo profesjonalnie i trafnie dobranych działań i narzędzi, pozwolił zbudować nam bardzo otwarte, zaangażowane i wspierające się w codziennej pracy zespoły. Pani Magdalena na każdym etapie działania i współpracy z naszą organizacją, wykazywała się profesjonalizmem, kompetencjami popartymi wieloletnią praktyką zawodową, sumiennością i olbrzymim zaangażowaniem w prowadzony proces czy projekt. Jej empatia, życzliwość oraz energia w sposób bardzo pozytywny wpływają na budowane przez nią relacje oraz ułatwiają pracy z klientem.
Pani Magdalena jest osobą, która sprosta wielu trudnym i ambitnym zadaniom przed nią postawionym.