Magda, buduje relacje oparte na zaufaniu i zrozumieniu. Pomaga dotrzeć do siły wewnętrznej i potencjału, nie zawsze w pełni uświadomionego.