Pani Magda Żmijewska prowadziła w naszej firmie dwa warsztaty dla menadżerów: DNA motywacji w ramach programu rozwojowego realizowanego dla naszej kadry.
Warsztaty zostały bardzo dobrze przyjęte i ocenione przez uczestników. Szczególnie zwracali oni uwagę na: przyjazną atmosferę zajęć, jasny przekaz i dynamikę prowadzącego.
Wartością zajęć była możliwość czerpania z bogatego doświadczenia pani Magdy, a także praktyczny wymiar spotkania umożliwiający odniesienie się do konkretnych sytuacji w pracy menedżerskiej. Uczestnicy podkreślali także możliwość poszerzenia swojej wiedzy w obszarze motywowania pracowników ze szczególnym uwzględnieniem motywacji pozafinansowej.
Z przyjemnością rekomenduję panią Magdę do współpracy.