Dziękuję za cały program! Zadziało się tu wiele.
Poruszyło się wiele serc. Wspaniałe, że stworzyłaś te studia.