Szkolenie z komunikacji w biznesie prowadzone przez Magdę Żmijewską, mimo wydawałoby się prostej tematyki, zaskakuje swoją świeżością i szerokim podejściem do tematu. Wykracza ono zdecydowanie poza obszar samego biznesu, gdyż jest ono wiele bardziej uniwersalne. Przymiotnik „nowoczesny” w nazwie szkolenie nie znajduje się tam bez powodu, w moim odczuciu nawet osoby posiadające wiedzę w tym temacie, mogą odkryć nowe niepoznane dotychczas zagadnienia. Całość szkolenia dopełnia osoba prowadzącej, u której można wyczuć ogromne oddanie się tematowi i spójność działania z tym co jest prezentowane, co nadaje szkoleniu autentyczności.