Coaching z Magdą okazał się jedną z pereł wśród moich doświadczeń rozwojowych. Efekty – przeżywanie siebie coraz bardziej autentycznej, znacznie żywsze i bezpośrednie relacje z ludźmi, wcielanie planów w rzeczywistość, radość, zadowolenie z siebie.
Podróż po wewnętrznym świecie, odkrycia, rozbłyski, cele, deklaracje, wdrażanie ich w życie – wszystko to składa się na fascynującą przygodę przeżytą z prowadzeniem Magdy w atmosferze szacunku, akceptacji, bezpieczeństwa.
Blask w jej oku czytam jako iskrę pasji i ekscytacji tym, co robi.
Ile weźmiemy z takiej relacji, zależy od nas. Ja biorę, ile jestem w stanie unieść…