Pani Magdo, pragnę serdecznie podziękować za mistrzowsko poprowadzone spotkania i zajęcia dotyczące kariery zawodowej naszych uczniów.