Pani Magdalena Żmijewska prowadziła w latach 2015-2016, dla kadry menedżerskiej FCA Poland, sesje szkoleniowe dedykowane prowadzeniu efektywnego feedbacku i nadawaniu celów. W odbiorze uczestników zajęcia były niezwykle inspirujące i prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Dzięki posiadanym cechom trenerskim i profesjonalnemu przygotowaniu Pani Magda jest w stanie aktywnie zaangażować w szkolenie każdego uczestnika. Efektywność wymienionego cyklu szkoleń została potwierdzona w przeprowadzonym wśród pracowników badaniu, oceniającym jakość feedbacku otrzymywanego od swojego bezpośredniego kierownika.
Z pełnym przekonaniem mogę polecić Panią Magdę jako fachowego i efektywnego trenera.