To już drugi raz byłam na szkoleniu z  Magdaleną Żmijewską w roli coacha. Szkolenia dotyczyły szeroko pojętego rozwoju, zarówno osobistego oraz zawodowego. Podczas kilku godzin pracy nie czuło się zmęczenia wręcz „chciało się więcej”. Przekazane wiadomości podane były w sposób przystępny i bardzo merytoryczny.