Bardzo konkretne szkolenie! Przede wszystkim pozwalające na poznanie siebie – swoich mocnych i słabych stron, co jest bardzo przydatne i pomocne. Dziękuje!