Szkolenia z Komunikacji interpersonalnej z Magdą to świetny sposób na zrozumienie podstawowych zasad w kontaktach międzyludzkich. Magda ma nie tylko dużą wiedzę merytoryczną, ale i umiejętność przekazywania jej innym. I co równie istotne, podaje tę wiedzę w taki sposób, że można od razu wdrażać ją w życie i praktykować. Szkolenie łączy w sobie elementy wiedzy psychologicznej, socjologicznej i biznesowej, dzięki czemu pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy komunikacji społecznej. Magda utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie ma jednego, sztywnego zestawu reguł komunikowania się ze wszystkimi w każdej sytuacji. Szkolenie pokazało mi, jak ważne są autorefleksja, samoświadomość oraz otwarcie na rozmówcę, czyli coś, co zawsze możemy dać drugiej stronie.              

ALK, Komunikacja Interpersonalna, luty 2019, Dominika Gładki