Szkolenie komunikacja interpersonalna pozwoliło mi otworzyć oczy na to że te same fakty czy zdarzenia mogą być odbierane i opisywane w zupełnie inny sposób. Umiejętność dostrzeżenia tego zjawiska na pewno ułatwi mi kontakt z ludźmi i rozwiązywanie wielu problemów.